Zdravie tela je odrazom
vášho duševného stavu

Psychoterapia

treba sa jej obávať?

Pre mnohých ľudí je veľkým pomocníkom. Psychoterapia napomáha pri zvládaní závažných problémov, pomáha zdolávať náročné životné situácie, či dokonca uľaví pri spracovaní bolestivých zážitkov.

Ak sa človek snaží porozumieť sebe samému, psychoterapia je tým najlepším nástrojom ako to docieliť. Psychoterapia je jednoducho terapia a akýsi návod pre lepší a zmysluplnejší život, pre celkovú zmenu v správaní a fungovaní.Nájdite u nás úľavu

Naši psychoterapeuti sú tu, aby vám pomohli. Snažíme sa, aby si klient vytvoril so psychoterapeutom čo najlepší vzťah, získal si jeho dôveru a porozumenie, aby mu liečba bola príjemná a efektívna.

Naši psychoterapeuti majú dlhoročné skúsenosti s liečením rôznych problémov. U nás nájdete porozumenie a pevný vzťah, ktorý vám pomôže dostať sa z ťažkostí. Objednajte sa k nám na prvé sedenie a nájdite úľavu od problémov, ktoré vás ťažia.

Náš tím - Váš psychoterapeut
Mgr. Marcela Choudhury

Špecializácia: úzkosti, dlhodobý smútok, vzťahové partnerské a rodinné poradenstvo, narušená sebadôvera, osobné krízy, konflikty, telesné psychosomatické ťažkosti, osobnostný rozvoj, psychohygiena, relaxácia. Vo svojich postupoch často využíva koncentratívnu pohybovú terapiu - psychoterapeutickú metódu, ktorá považuje za dôležité prepojenie telesného vnímania s prežívaním a myslením.


Mgr. Roland Csicsay

Špecializácia: dlhodobý smútok, depresie, úzkosti. Riešenie osobných, emocionálnych, vzťahových, rodinných, kariérnych či existenciálnych problémov, ktoré klienti nezvládajú, nedokážu sa v nich zorientovať, prípadne ich doterajšie pokusy o riešenie opakovane zlyhávajú. Absolvoval i vzdelanie v rodinnej a párovej systemickej terapii a tiež v mediácii.

Pracuje a vzdeláva sa v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku PCA - na klienta zameraný prístup. Pracuje pod supervíziou.

PhDr. Hana Šišková

Špecializácia: osobné i vzťahové problémy, depresie, úzkosti, rodinné poradenstvo, emocionálne, psychosomatické ťažkosti, relaxácia, osobnostný rast a tiež biznis koučing (kariérny rast, konflikty na pracovisku, leadership, efektivita, práca so stresom, pocity vyhorenia, budovanie komunikačných zručností). Často s klientmi pracuje na rozvíjaní sebavedomia, pozitívneho myslenia a prežívania.
Pracuje (pod supervíziou) a vzdeláva sa v procesorientovanej psychoterapii. Vo svojich postupoch tiež využíva koučing, v ktorom získala medzinárodnú akreditáciu ICF.

Mgr. Lenka Ditte

Špecializácia: osobnostný rast a sebarozvoj, sebaspoznávanie a sebauvedomovanie, osobné a emocionálne problémy, podpora pred a počas životných zmien, práca so psychosomatickými prejavmi, snami, úzkosťami, neistotami a podobne. Snaží sa podporiť klientov/-kin vlastný prístup k ľuďom a životu, bez hodnotenia či posudzovania, a tak podporovať jeho/jej jedinečnosť.

Pracuje pod supervíziou a vzdeláva sa v procesorientovanej psychoterapii.

Mgr. Jana Dutková

Špecializácia: osobné i vzťahové problémy, depresie, úzkosti, rodinné poradenstvo, emocionálne, psychosomatické ťažkosti, relaxácia. Sprevádza klientov v hľadaní spôsobu, ako využiť prekážky a náročné životné situácie, ktorými prechádzajú, na posilnenie ich sebavedomia a sebarozvoj. Má tiež skúsenosti s praxou mindfulness – zvládanie stresu pomocou všímavosti, s krízovou intervenciou a psychologickou prvou pomocou a s prácou s traumatickými zážitkami. Pracuje pod supervíziou a vzdeláva sa v procesorientovanej psychoterapii.


Mgr. Tamara Svetoňová

Špecializácia: neurotické poruchy a ťažkosti, vyrovnávanie sa so stratami, psychické traumy a ich spracovávanie. Rôzne druhy závislostí – terapia a motivácia k novému životnému štýlu. Osobné a vzťahové problémy, náhľad na príčiny kríz a možnosti zmeny. Párová terapia, rodinné poradenstvo, spoluzávislosť či osamotenosť vo vzťahoch. Existenciálne otázky a hľadanie zmysluplnosti života.
V práci využíva postupy nadobudnuté počas výcvikov v psychotraumatológii, terapii zameranej na riešenie a transformačnej systemickej psychoterapii. Venuje sa takisto imaginatívnym a meditačným technikám, príležitostne sa opiera o metódy získané vzdelaním v koučovaní.

Cenník

Storno poplatky:

Odhlásenie menej ako 24 hod. pred termínom................100 % ceny

Články

13. septembra 2017

Psychoterapia ako metóda osobnostného rozvoja

Už dávno neplatí, že pomoc psychoterapeuta vyhľadávajú len ľudia s vážnejšími psychickými problémami, s postraumatickými ťažkosťami a podobne. Psychoterapia začína byť čím ďalej, tým viac známa ako metóda osobnostného […]
6. augusta 2017

Psychoterapia alebo psychologické poradenstvo? Kedy a kam je najlepšie sa obrátiť?

V oblasti telesného zdravia je proces vyhľadania odbornej pomoci celkom jasný. Pri problémoch s fyzickým zdravím vedú naše kroky väčšinou za praktickým lekárom. Ten si poradí buď sám […]
6. augusta 2017

Na čo sa zamerať pri hľadaní psychoterapeuta?

Rozhodnutie začať so psychoterapiou je prvým krokom na ceste k vyriešeniu toho, čo vás trápi alebo k pokrokom vo vašom osobnostnom rozvoji. Druhým krokom je nájdenie dobrého psychoterapeuta. Oblasti, […]

Zavolajte nám alebo vyplňte formulár
a my Vás budeme kontaktovať.

Objednajte sa

Tel. recepcia a objednávky: +421 915 811 642
E-mail: info@viavital.sk

Otváracie hodiny na objednávky

Po - Pia od 08.00 - 20.00 hod.

Kde nás nájdete

ViaVital - centrum zdravia
Priekopy 24
821 08 Bratislava - Ružinov

Formulár

Meno

E-mail:

Telefónne číslo

Správa

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre kontaktné účelyZrušiť súhlas pre kontaktné účely

Informácie o ochrane osobných údajov - Kontaktný formulár, nájdete tu

Mapa, kde nás nájdete.