Zdravie tela je odrazom
vášho duševného stavu

Psychoterapia

treba sa jej obávať?

Pre mnohých ľudí je veľkým pomocníkom. Psychoterapia napomáha pri zvládaní závažných problémov, pomáha zdolávať náročné životné situácie, či dokonca uľaví pri spracovaní bolestivých zážitkov.

Ak sa človek snaží porozumieť sebe samému, psychoterapia je tým najlepším nástrojom ako to docieliť. Psychoterapia je jednoducho terapia a akýsi návod pre lepší a zmysluplnejší život, pre celkovú zmenu v správaní a fungovaní.Nájdite u nás úľavu

Naši psychoterapeuti sú tu, aby vám pomohli. Snažíme sa, aby si klient vytvoril so psychoterapeutom čo najlepší vzťah, získal si jeho dôveru a porozumenie, aby mu liečba bola príjemná a efektívna.

Naši psychoterapeuti majú dlhoročné skúsenosti s liečením rôznych problémov. U nás nájdete porozumenie a pevný vzťah, ktorý vám pomôže dostať sa z ťažkostí. Objednajte sa k nám na prvé sedenie a nájdite úľavu od problémov, ktoré vás ťažia.

Náš tím - Váš psychoterapeut
Mgr. Marcela Choudhury

Špecializácia: úzkosti, dlhodobý smútok, vzťahové partnerské a rodinné poradenstvo, narušená sebadôvera, osobné krízy, konflikty, telesné psychosomatické ťažkosti, osobnostný rozvoj, psychohygiena, relaxácia. Vo svojich postupoch často využíva koncentratívnu pohybovú terapiu - psychoterapeutickú metódu, ktorá považuje za dôležité prepojenie telesného vnímania s prežívaním a myslením.


Mgr. Roland Csicsay

Špecializácia: dlhodobý smútok, depresie, úzkosti. Riešenie osobných, emocionálnych, vzťahových, rodinných, kariérnych či existenciálnych problémov, ktoré klienti nezvládajú, nedokážu sa v nich zorientovať, prípadne ich doterajšie pokusy o riešenie opakovane zlyhávajú. Absolvoval i vzdelanie v rodinnej a párovej systemickej terapii a tiež v mediácii.


Mgr. Andrea Odorčáková

špecializácia: podpora pri zvládaní stresu a náročných životných situácií. Nácvik asertívnych techník a podpora efektívneho fungovania v medziľudských vzťahoch. Sprevádzanie pri hľadaní odpovedí na existenciálne otázky a otázky týkajúce sa zmyslu života, ako aj pri hľadaní riešení osobných, vzťahových, rodinných a emocionálnych problémov. Pri práci s klientmi sa tiež venuje témam ako osobnostný rozvoj, sebadôvera, vlastný sebaobraz a vnímanie vlastného tela (body image, body shaming). Má skúsenosti s pomocou pri psychiatrických ochoreniach – najmä depresia a úzkosť. Za najdôležitejšiu súčasť terapeutického procesu považuje vzťah medzi klientom a terapeutom. Pracuje pod supervíziou a vzdeláva sa v procesorientovanej terapii.


Mgr. Katarína Lohazerová

špecializácia: úzkosť, depresia, stres, podporné vedenie pri zvládaní krízových životných situácií. Nácvik relaxačných techník a podpora efektívnej komunikácie v partnerských vzťahoch. S klientmi tiež pracuje na aktívnom rozvoji sebadôvery, asertívneho správania a sebavedomia. Pracuje pod supervíziou a vzdeláva sa v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii.


Mgr. Linnet Michaličková

špecializácia: práca s dospelými a dospievajúcimi klientmi. Témy pomoci: náročné životné situácie, prežívanie nadmernej záťaže, stres, vyčerpanie, syndróm vyhorenia, strata motivácie, pocity úzkosti, depresívne nálady, podpora budovania zdravého sebavedomia/sebaúcty/sebadôvery, asertívnej komunikácie. Poradenstvo v oblasti profesionálneho rozvoja, poskytovanie kariérového poradenstva (pomoc pri výbere strednej/vysokej školy, zmeny kariérnej cesty). Nácvik relaxačných techník a techník na rozvoj reziliencie (psychickej odolnosti). Má ukončené vzdelanie v Kariérovom poradenstve a v súčasnosti je frekventantkou vo výcviku v Kognitívno-behaviorálnej terapii (KBT). Pracuje pod supervíziou.


Mgr. Beatrice Tkáčová

špecializácia: vzťahové problémy, nevera, rozchody, problémy v komunikácii (či už v osobných, rodinných, alebo pracovných vzťahoch), problémy vo výchove detí, citlivé osobné témy, stres, úzkostné stavy, depresie a hľadanie zmyslu života, životné traumy a udalosti, podporné vedenie v krízových životných situáciách, neurotické a psychosomatické ťažkosti – neurózy, hľadanie vlastnej identity a slobody. Nácvik relaxačných techník zameraných na uvoľnenie vnútorného napätia a dosiahnutie hlbokej relaxácie tela a mysle, redukcie stresu. Pracuje prevažne s dospelými a dospievajúcimi klientmi. Má ukončený akreditovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik PCA – Psychoterapia a poradenstvo orientované na klienta (Carl Rogers), taktiež autogénny tréning, výcvik v konverzačnej a kooperatívnej hypnoterapii, klasickej hypnóze a jej využitia v klinickej praxi a prevencii. Zúčastnila sa rôznych medzinárodných konferencií a seminárov týkajúcich sa aj problematiky detí. Má atestáciu v odbore klinická psychológia a taktiež pôsobila ako súdny znalec v oblasti psychológie dospelých.


Mgr. Nikoleta Ultisová

špecializácia: rodinné poradenstvo, EQ, vyhorenie, úzkosť, zvládanie stresujúcich a náročných životných udalostí, asertivita, relaxačné techniky, práca s emóciami, práca so snami, osobnostný rozvoj a otázky zmyslu života. Venuje sa dospelým aj detským klientom. Aktuálne je frekventantkou 5-ročného hlbinného psychoterapeutického výcviku v analytickej psychológii v Prahe a je zaradená do predatestačnej prípravy z klinickej psychológie. Pracuje pod supervíziou.


Mgr. Valentína Timková

špecializácia: úzkosť, depresia, pomoc pri zvládaní náročných životných situácii, nízke sebavedomie, hľadanie seba samého, pochybnosti. Podpora komunikácie v partnerských aj iných vzťahoch, spoznávanie komunikačných bariér a stereotypov. Vyrovnávanie sa s vlastným strachom, neistotou, obavami. Prijatie seba samého ako slobodného človeka. Pracuje pod supervíziou a je frekventantkou 5-ročného socioterapeutického výcviku.


Cenník

Storno poplatky:

Odhlásenie menej ako 24 hod. pred termínom................100 % ceny

Články

13. septembra 2017

Psychoterapia ako metóda osobnostného rozvoja

Už dávno neplatí, že pomoc psychoterapeuta vyhľadávajú len ľudia s vážnejšími psychickými problémami, s postraumatickými ťažkosťami a podobne. Psychoterapia začína byť čím ďalej, tým viac známa ako metóda osobnostného […]
6. augusta 2017

Psychoterapia alebo psychologické poradenstvo? Kedy a kam je najlepšie sa obrátiť?

V oblasti telesného zdravia je proces vyhľadania odbornej pomoci celkom jasný. Pri problémoch s fyzickým zdravím vedú naše kroky väčšinou za praktickým lekárom. Ten si poradí buď sám […]
6. augusta 2017

Na čo sa zamerať pri hľadaní psychoterapeuta?

Rozhodnutie začať so psychoterapiou je prvým krokom na ceste k vyriešeniu toho, čo vás trápi alebo k pokrokom vo vašom osobnostnom rozvoji. Druhým krokom je nájdenie dobrého psychoterapeuta. Oblasti, […]

Zavolajte nám alebo vyplňte formulár
a my Vás budeme kontaktovať.

Objednajte sa

Tel. recepcia a objednávky: +421 915 811 642
E-mail: info@viavital.sk

Otváracie hodiny na objednávky

Po - Pia od 08.00 - 20.00 hod.

Kde nás nájdete

ViaVital - centrum zdravia
Priekopy 24
821 08 Bratislava - Ružinov

Formulár

Meno

E-mail:

Telefónne číslo

Správa

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre kontaktné účelyZrušiť súhlas pre kontaktné účely

Informácie o ochrane osobných údajov - Kontaktný formulár, nájdete tu

Mapa, kde nás nájdete.