Na čo sa zamerať pri hľadaní psychoterapeuta?

Rozhodnutie začať so psychoterapiou je prvým krokom na ceste k vyriešeniu toho, čo vás trápi alebo k pokrokom vo vašom osobnostnom rozvoji. Druhým krokom je nájdenie dobrého psychoterapeuta.

Oblasti, na ktoré sa oplatí pri jeho hľadaní zamerať, môžeme rozdeliť do troch bodov:

  • Odporúčania
  • Vzdelanie
  • Osobná skúsenosť

 

Odporúčania

Ak máte možnosť, opýtajte sa ľudí vo svojom okolí. Aj keď vy osobne nepoznáte nikoho, kto chodil na psychoterapie, v okruhu vašich známych sa určite nájde niekto, kto niekoho s takouto skúsenosťou pozná. Vždy je najlepšia referencia od skutočného človeka. Na rozdiel od nich internetové diskusie nie sú veľmi dôveryhodným zdrojom, nikdy sa nedá stopercentne posúdiť ich pravá motivácia a hodnovernosť, akokoľvek pravdivé sa môžu zdať. Samozrejme, odporúčania nie je nikdy možné brať stopercentne. Vždy je dôležité brať do úvahy osobnosť referenta, ak je podobná tej vašej (obidvaja ste skôr emotívni rojkovia ako intelektuálni realisti) je pravdepodobnejšie, že rovnaký psychoterapeut sadne aj vám. Pretože vždy je najdôležitejšia vzájomná kompatibilita psychoterapeuta a klienta.

 

Vzdelanie

Keďže zákonná úprava psychoterapie u nás neexistuje, môže si toto slovo na web alebo vizitku napísať ktokoľvek. Preto je veľmi dôležité si overiť vzdelanie vášho potencionálneho psychoterapeuta. Pre vykonávanie psychoterapie ako psychologickej metódy je potrebný tzv. veľký psychoterapeutický výcvik. Ideálne je, ak má terapeut akademické vzdelanie v odbore psychológia, nie je to však podmienkou na výkon tejto práce. Samozrejme sa nájde rada výborných odborníkov aj medzi psychoterapeutmi s iným akademickým vyštudovaným odborom – je však vhodnejšie, ak ide aspoň o humanitný smer.

 

Osobná skúsenosť

Najlepším spôsobom hľadania vhodného psychoterapeuta je jednoznačne osobná skúsenosť. Úvodné sedenie nie je nijak zaväzujúce. Počas prvého stretnutie by vám dobrý terapeut mal stihnúť ukázať štýl svojej práce a vy sa môžete na základe toho a viacerých kritérií, ktoré považujete za dôležité, rozhodnúť, či je vhodným terapeutom práve pre vás. Je dobré všímať si pár nasledujúcich záležitostí:

  • Aký máte prvý dojem?
  • Štýl jeho komunikácie. Cítite sa v jeho prítomnosti príjemne?
  • Máte priestor vyjadriť to, čo potrebujete?
  • Máte pocit, že vám rozumie a vy rozumiete jemu?
  • Dáva vám zmysel, čo vám hovorí?
  • Máte pocit, že by ste mu mohli dôverovať?
  • Po konci prvého sedenia máte pocit zmysluplne stráveného času?

Ak máte pocit, že vám psychoterapeut nesadol, nebojte sa terapiu ukončiť a pohľadať niekoho iného. Kompatibilita klienta a psychoterapeuta je veľmi individuálnou záležitosť a ani ten najlepší psychoterapeut nie je vhodný pre všetkých klientov.

 

Na čo pri hľadaní neklaďte dôraz

Hľadanie vhodného psychoterapeuta si môžete skomplikovať tým, že budete klásť príliš veľký dôraz na to, akú k nemu musíte prekonať vzdialenosť a zároveň na to, aká je cena za jeho služby. Je vždy lepšie si za dobrým psychoterapeutom vycestovať, ako navštevovať niekoho, s kým nie ste úplne spokojný a idete k nemu len kvôli tomu, že je bližšie. Zároveň cena veľakrát nehovorí o kvalite služieb, mnohí psychoterapeuti si dávajú nižšie ceny, aby mohli pracovať s určitou skupinou klientov a zároveň iní psychoterapeuti prehnanou cenou môžu chcieť umelo navodiť pocit kvality svojich služieb. V prípade, ak ste si vybrali psychoterapeuta, ktorý je pre vás pridrahý, dá sa s ním väčšinou dohodnúť k obojstrannej spokojnosti – napríklad zníženie počtu stretnutí. Pretože znova platí, že je lepšie chodiť ku kvalitnému, hoci drahšiemu psychoterapeutovi menej často ako k horšiemu len kvôli tomu, že je lacnejší.