Psychoterapia ako metóda osobnostného rozvoja

Už dávno neplatí, že pomoc psychoterapeuta vyhľadávajú len ľudia s vážnejšími psychickými problémami, s postraumatickými ťažkosťami a podobne. Psychoterapia začína byť čím ďalej, tým viac známa ako metóda osobnostného rozvoja. Je vyhľadávaná tými, ktorí túžia po sebapoznávaní, rozvíjaní svojich kvalít, odhaľovaní svojich strachov a obmedzujúcich predstáv. Pomáha tým, ktorí sa rozhodli pre viac vyrovnané, vnútornou spokojnosťou naplnené prežívanie. Je vhodná pre tých, ktorý sa rozhodli pre šťastnejšie žitie v rôznych oblastiach. V práci, partnerstve alebo v rodinných vzťahoch. Pre tých, ktorý by chceli nájsť hlbší zmysel života.

 

Nebojte sa zmeny

Po určitom čase na ceste osobnostného rozvoja (samozrejme záležiac od kvality investovanej energie) prichádza na scénu mnoho zmien. V každom prípade nastávajú zmeny vnútorné, mení sa pohľad na svet, jeho prežívanie. Ak sa osoba nachádzala v nefunkčných vonkajších štruktúrach a systémoch rôzneho charakteru, je pravdepodobné, že dôjde aj k zmenám vo vonkajšom svete. Napríklad ak ste sa niekoľko rokov nachádzali v nefunkčnom vzťahu len pre vaše obmedzujúce presvedčenia, je viac ako pravdepodobné, že po niekoľkých sedeniach nájdete v sebe odvahu a rozhodnete sa, že už nechcete podporovať deštrukčné programy vo svojom živote a s danou osobou sa rozídete. Ak zistíte, že vo vašej momentálnej práci ste len zo strachu zo zmeny a z pohodlia stáleho istého príjmu, bude pre vás ľahšie čeliť strachu z neznáma a je možné, že podniknete kroky, vďaka ktorým budete pracovať v oblasti, ktorá vám prináša radosť a vnútorne vás napĺňa. Ak na sebe budete pracovať, zlepšia sa vám vzťahy s vašimi blízkymi, okolím a v neposlednom rade vylepšíte vzťah so sebou samým.

 

Variabilita metód

Existuje mnoho foriem psychoterapie, ktorá sa zaoberá osobnostným rozvojom. Okrem klasických psychoterapeutických sedení môžete využiť pestrú paletu zaujímavých terapeutických metód: muzikoterapia, arteterapia, terapia pomocou tanca alebo dramatických činností. Zároveň niektorí psychoterapeuti využívajú rôzne kombinácie spomínaných metód pre čo najlepší výsledok a pre čo najvhodnejšiu formu priamo pre vás.

Dobrý psychoterapeut dokáže dopomôcť k výraznému pozitívnemu posunu. Prvý krok k zlepšeniu kvality vášho života – odhodlanie vydať sa cestou osobnostného rozvoja –,  je však len na vás.