Psychoterapiou k šťastnejšiemu a zdravšiemu životu

Psychoterapia - vaspsychoterapeut.sk

Približne štvrtina dospelých Slovákov má za sebou nejakú skúsenosť s depresiou, úzkosťou alebo inou duševnou poruchou. Niektorí zas potrebujú pomoc pri vysporiadaní sa s vážnou chorobou, pri chudnutí alebo skoncovať s fajčením či návykovými látkami. Ďalší sa snažia vyrovnať s problémami vo vzťahoch, so stratou zamestnania, úmrtím blízkeho človeka, so stresom alebo s inými problémami. A tieto problémy môžu byť často vysiľujúce.

Trochu štatistiky

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií SR sa v roku 2015 počet ambulantne vyšetrených pacientov s psychickými poruchami v porovnaní s rokom 2014 zvýšil, počet hospitalizácií naopak klesol. Najviac hospitalizácií bolo pre poruchy psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu. Najčastejším dôvodom na ambulantnú liečbu boli rovnako ako v predchádzajúcom roku afektívne poruchy a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy. Vzrástol aj počet detských pacientov do 14 rokov. Viac ako polovicu zo všetkých ochorení tvorili poruchy správania a emočné poruchy.

Liečba duševných porúch je dostupná, avšak podľa štúdií takmer dve tretiny ľudí s týmito ochoreniami nikdy nevyhľadajú lekársku pomoc, a to najmä pre obavy z možnej diskriminácie alebo hanbe – a to napriek vynikajúcim prognózam liečby. Napríklad viac ako 80 % ľudí so schizofréniou môže byť bez relapsov na konci jedného roka liečby a až 60 % ľudí s depresiou sa môže zotaviť pri správnej kombinácii antidepresív a psychoterapie.

Čo je psychoterapia?

Pri prechádzaní ťažším životným obdobím môže veľmi napomôcť psychológ. Prostredníctvom psychoterapie psychológovia pomáhajú ľuďom všetkých vekových kategórií žiť šťastnejší, zdravší a produktívnejší život. Používajú na to vedecky overené postupy, ktoré pomáhajú ľuďom rozvíjať zdravšie a užitočnejšie návyky.

V psychoterapii existuje niekoľko prístupov, ako napríklad kognitívno-behaviorálna, interpersonálna, psychosociálna, poradenská a ďalšie druhy terapií. Liečba je pritom založená na vzťahu medzi jednotlivcom a psychológom. Jej podstatou je dialóg a priaznivé prostredie, ktoré vám umožní otvorene hovoriť s niekým, kto je objektívny, neutrálny a neodsudzuje. Vy a váš psychológ budete spoločne pracovať na pomenovaní problémov a na zmene myslenia a vzorcov správania, ktoré vám bránia v tom, aby ste sa cítili lepšie. Na konci tohto snaženia nielenže vyriešite daný problém, ale zároveň sa naučíte nové zručnosti, takže sa môžete lepšie vyrovnať s akoukoľvek výzvou, ktorú prinesie budúcnosť.